ВУЗ ШАГ
HotLog

Сторінка музкерівника

Музичний керівник:

 Денисенко Аліна Володимирівна,

Тема: « Проблеми музично – естетичного виховання в дошкільній освіті»

Розглядати проблему формування основ музичної культури дітей, потрібно починати з дошкільного віку в межах комплексного підходу до естетичного виховання, встановлення різнобічних зв’язків між його різними сторонами. Тобто розвиток творчого сприйняття музики, що припускає спонукання дітей до виявів різних форм творчої активності,- музичної, музично – рухової , художньої .

 В основі естетичного виховання лежить розвиток емоційної чутливості до прекрасного, негативного ставлення до потворного. І саме в дитинстві, тобто в час найбільшої духовної відкритості людини в час найвищої її здатності до співчуття , накопичуються позитивні емоції. Відсутність повноцінних вражень у дитинстві згодом дуже складно відтворити. Важливо , щоб вже в ранньому дитинстві поруч із дитиною знаходився дорослий, який зміг би розкрити перед нею красу музики , дати можливість її відчути .

Все частіше говориться про необхідність формування особистості через культуру – про виховання людини, здатної цінувати, творчо засвоювати, зберігати та збільшувати цінності рідної світової культури. Але в реальному житті діти практично не мають можливості чути справжні шедеври світової музичної культури. У дитячому садку діти виховуються здебільшого на спрощеному репертуарі, що не має справжньої художньої цінності.

У родині діти чують, як правило, лише розважальну музику. Слухаючи музичні твори низького художнього рівня і відчуваючи позитивне ставлення до них дорослого, дитина дезорієнтується в уявленнях про красу музики, про цінні еталони музичного мистецтва.

Ціннісні орієнтації особистості можна виховувати на сприйнятті справжніх цінностей і постійних їхніх оцінок дитиною. Музичні шедеври формують у дитини еталони краси, основи естетичного смаку, уявлення про ідеал.

Для слухання музики на музичних заняттях потрібно використовувати такі методи і прийоми музичного виховання, що мають розвивальний характер, спонукають дітей до виявів різних форм рухової, естетичної активності: контрастних зіставлень творів і уподібнення характерові звучання музики, що сприяють усвідомленості сприйняття, створенню проблемних ситуацій, поглиблюють емоційну чуйність на музику, розвивають уяву, творчість. Тобто для формування музичної культури дитині потрібно глибоко сприймати музичний твір, а й творчо переробляти його в процесі танцювальної, пісенної, зображувальної діяльності.

Але, на жаль, в багатьох сім’ях, батькам не вистачає часу, щоб поговорити з дітьми, сходити з ними в театр, або сходити на прогулянку до лісу. Вони постійно зайняті на службі, та й дома теж чекає їх робота. Тому діти влаштовуються перед телевізором або комп’ютером, починають грати в дорослі ігри, або дивляться дорослі фільми, які руйнують дитячі уяви про життя. Жорстокість і насильство, яке показують на екрані, частіше втілюється в повсякденне життя.

Тому на вихователя покладена відповідальна місія – увести в світ людської культури, створити необхідні умови для всебічного гармонійного розвитку дошкільників, забезпечити успішність складного процесу формування особистості в дошкільному віці.

Проблеми музично-естетичного виховання дошкільників можуть виникнути, якщо не буде послідовності в роботі. Із самого раннього віку необхідно викликати інтерес до музики послідовністю методичних прийомів, добираючи музичний репертуар відповідно вікових особливостей дітей, доступний за змістом для дитячого сприймання.

Для забезпечення проблеми спілкування із звуковими образами, потрібно вчити дітей активно діяти, уважно слухати, розрізняти і порівнювати характерні особливості звучання, своєрідність ритму, навчити вловлювати нюанси. Оволодіння початковими навичками сприймання і виконання збагачує почуття прекрасного, розвиває ініціативу, бажання діяти самостійно.

Отже, привчаючи дітей естетично ставитись до музики, потрібно докласти багато повсякденних зусиль, виявити терпеливість і наполегливість. Відомий педагог В.О. Сухомлинський, говорячи про труднощі виховання почуттів (в тому числі і естетичних), зазначив, що іноді треба чекати роками, щоб врешті серце дитини здригнулося, сповнившись почуттям прекрасного.